Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2014

myexploration
4250 6617
Reposted fromnorville norville
myexploration
0240 2693
Reposted fromnorville norville
myexploration
Nie zależy mi na pieniądzach i na sławie.
Chcę być tylko doskonała.

:)
— Marilyn Monroe

January 12 2012

myexploration
W końcu postanowienia to nic innego jak pilnowanie się do momentu, w którym staną się one nawykiem.
— Vindurinn
Reposted fromvindurinn vindurinn

December 29 2011

myexploration
ty jesteś moim małym nienazwanym szczęściem
moim małym błogim słońcem w dzień
jesteś moją jasną chmurką
moją gwiazdą w ciemną noc.
Jesteś moim wielkim szczęściem
jedynym powodem
niezliczonych, nieprzespanych, w rozmarzaniu nocach .
— spirit-lake.soup.io
Reposted fromspirit-lake spirit-lake
myexploration
zajmijcie się wszyscy swoim życiem, dajcie mi spokój. nie znacie mnie, nie wiecie o mnie nic, to po co się wtrącacie? z pewnością wiecie, co będzie dla mnie najlepsze, dziękuję wam wszystkim serdecznie.
Reposted fromwyimaginowana wyimaginowana
myexploration
9259 f1c4 500
best city all over the world = my city = POOOOOOOZNAN <3
Reposted frombarkwithme barkwithme
myexploration
9319 d820 500
post-christmas laziness
Reposted fromusotsuki usotsuki

December 24 2011

myexploration
0695 8a88
Reposted fromretaliate retaliate
myexploration
0790 99cd
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina
myexploration
życz mi siebie na święta : ) 
Reposted fromyourhabit yourhabit
myexploration
i może powiedziałam kilka słów za dużo, lecz gdybym milczała, nigdy nie zrozumiałbyś jak wiele dla mnie znaczysz.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom

December 07 2011

myexploration
6704 20f3 500
Najnowszy anioł dla mojej Mamy :)
     
Reposted byivkaelentariemaraskowaartbylittleawiecejniezobaczyszmonimich

September 07 2011

myexploration
9061 18de
:D
myexploration
Play fullscreen
...LOVE...LOVE...LOVE ! <3
     

August 05 2011

myexploration
4417 6366
MY LOVE PiNACOLADA <3
     

August 03 2011

myexploration
7842 07ec
I tak ma być !
Reposted bylosiekbbkopawilonmartwychpragnien

August 02 2011

myexploration
- Jeśli kobieta mówi ci „nie”, to często znaczy: „chyba tak, ale się boję!”.
- No...
- Kiedy mówi „być może”, często oznacza to „nie”.
- A kiedy mówi „tak”?
- Kiedy mówi „tak”, to znaczy: „być może tak”.
- A co mówi, żeby powiedzieć po prostu „tak”?
Archi wzruszył ramionami.
- Po prostu „tak” nie istnieje w języku kobiet.
— G. Musso„Kim byłbym bez Ciebie?”
Reposted fromCamilla Camilla
myexploration
A kiedy ona cię kochać przestanie, zobaczysz noc w środku dnia, czarne niebo zamiast gwiazd, zobaczysz wszystko to samo, co ja.
— Edward Stachura
Reposted frommaaartaa maaartaa
myexploration
Jestem na Ciebie chory. Lekarstwa się kończą...
Reposted fromcellista cellista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl